Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия изготви програма за модернизация на държавните помощи

17.05.2012

Европейската комисия (ЕК) изготви амбициозна програма за модернизация на държавните помощи, с която очертава нужната реформа на държавните помощи. Програмата е под формата на Съобщение, което може да бъде изтеглено от тук.

Модернизацията има три основни, тясно свързани цели:

- Стимулиране на икономическия растеж в засилен, динамичен и конкурентен вътрешен пазар;
- Фокус върху изпълнението на дела с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар;
- Оптимизиране на правилата и по-бързи решения.

 

Контролът на държавните помощи трябва да бъде насочен към по-ефективен и устойчив растеж, и подобряване на политиките, като същевременно се насърчава бюджетната консолидация, ограничават се нарушенията на конкуренцията и се поддържа единния пазар. Предложенията на ЕК включват:

- да се определят общи принципи за оценка на съвместимостта на помощта с вътрешния пазар, в различни насоки и рамки;
- да се ​​преразгледат, рационализират и евентуално да се консолидират Насоките за държавните помощи, за да станат съвместими с тези общи принципи (първо Насоките за регионална помощ, Научни изследвания, развитие и иновации, помощите за опазване на околната среда, рисковия капитал и широколентовия достъп; следвани и от други насоки);
- да се преразгледат Регламента за групово освобождаване и Упълномощаващият Регламент на Съвета (Регламент № 994/1998 от 7 май 1998 г.) (и, вероятно, минималния (de minimis) Регламент);
- да се изясни и обясни по-добре понятието за "държавна помощ";
- да се модернизира Процедурния Регламент (Регламент № 659/1999 от 22 март 1999 г.) по отношение на обработката на жалбите и инструментите за пазарна информация.

 

Допълнителна информация относно модернизацията на държавните помощи може да намерите на Интернет страницата на ЕК:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information