Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прави преглед на Съобщението за краткосрочни експортни кредити

02.07.2012

Европейската комисия прави преглед на Съобщението относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити. Целта на обсъждането е да се съберат мненията на заинтересованите страни по проекта на Съобщение, което определя как Комисията ще прилага правилата на ЕС за държавните помощи за краткосрочно застраховане на експортни кредити. Пълният текст на документа може да намерите тук.
Повече информация за промяната е налична на Интернет страницата на Главна дирекция "Конкуренция". Версия на документа на български език се очаква да бъде публикувана скоро.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information