Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Консултация на ЕК относно реформата в процедурите за държавна помощ

23.07.2012

На 8 май 2012 г. Европейската комисия (ЕК) прие съобщение, озаглавено "Модернизиране на държавната помощ на ЕС" (State Aid Modernisation). Съобщението дава официален старт на цялостна реформа на нормативната уредба по държавните помощи. Целта на същата е да гарантира, че политиката за държавните помощи допринася за изпълнението на програма "Европа 2020", като стратегия за растеж на Европа за десетилетието и за консолидиране на бюджета, чрез постигане на следните цели:

  • Стимулиране на икономическия растеж в засилен, динамичен и конкурентен вътрешен пазар;
  • Фокус върху изпълнението на дела с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар;
  • Оптимизиране на правилата и по-бързи решения.

Като част от модернизацията е планирано преразглеждане на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на чл. 93 от Договора за ЕО ("Процедурен регламент").

 

Реформите в Процедурния регламент имат за цел да позволят на Комисията да взема решенията си по-бързо и да се фокусира върху случаите с най-голямо въздействие на пазара. За тази цел, службите на ЕК са подготвили Въпросник, който може да бъде намерен на Интернет страницата на ГД „Конкуренция" на ЕК. На тази страница е публикувана и цялата релевантна по темата информация. Въпросникът в електронен формат може да бъде изтеглен на английски език от тук.

 

Срокът за изпращане на отговорите е до 5 октомври 2012 г. на адрес: European Commission, DG COMP, State aid registry, 1049 Brussels, „HT.3743", за предпочитане по електронна поща: [email protected].

 

Копия от отговорите задължително се изпращат и до Министерство на финансите на електронен адрес: [email protected], с оглед изпълнението на законово определените му функции в областта на държавните помощи.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information