Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Публична консултация на ЕК за застрахованите краткосрочни екпортни кредити за износ в Гърция

07.11.2012

Като следствие от трудната ситуация в Гърция, още през 2011 г. се наблюдава липсата на застрахователен или презастрахователен капацитет за покриване на износа за Гърция. Това доведе до предприемане на мерки от страна на Европейската комисия за изменение на Комюникето на Комисията до държавите-членки, съгласно чл. 88 (1) на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност, прилагащо чл. 87 и чл. 88 на ДЕО при застраховането на краткосрочни експортни кредити, като Гърция бе временно премахната от списъка на страните с пазарен риск. Това изменение ще изтече на 31 декември 2012 г.

С цел да прецени дали текущата пазарна ситуация оправдава изваждането на Гърция от списъка на страните с пазарен риск, или е необходимо удължаване на действащото Комюнике, службите на Комисията приканват заинтересованите страни да участват в публична консултация по темата, като коментари ще бъдат приемани до 23.11.2012 г.


Повече информация по дискутирания въпрос, както и за това как може да участвате в консултацията, ще намерите на Интернет страницата на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_export_greece/index_en.html

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information