Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

 Обновено Ръководство за услугите от общ икономически интерес (УОИИ)

13.05.2013

Обновено е Ръководството за прилагането на правилата на Европейския съюз в областта на държавната помощ, обществените поръчки и вътрешния пазар към услугите от общ икономически интерес и по-специално към социалните услуги от общ интерес.

Ръководството предоставя отговори на най-често задаваните въпроси от страна на публичните власти, доставчиците и потребителите на услуги, както и от други заинтересовани страни. Ревизията на Ръководството е в резултат на новите правила в областта на държавните помощи и по-специално услугите от общ икономически интерес, които Комисията прие през декември 2011 г. и април 2012 г., т.нар. "Almunia package".

Ръководството може да бъде намерено на всички официални езици в Европейския съюз на следния Интернет адрес: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html 

или да бъде изтеглено на български език от тук (последен документ)  

   

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information