Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия публикува подробни материали, получени в резултат на проведената консултация относно новите Насоки за околна среда и енергетика

03.07.2013

Като част от Модернизирането на политиката по държавните помощи, Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия проведе широка обществена консултация със заинтересованите страни по предложените от нея нови Насоки относно помощта за околната среда и енергетика. Получените в процеса на консултация материали са публикувани на Интернет страницата на Европейската комисия по темата:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/energy_environment_en.html

 

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information