Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия публикува за обществено обсъждане проект на Насоки на ЕС относно държавната помощ за летища и авиокомпании

11.07.2013

Европейската комисия е изготвила проект на Насоки на ЕС относно държавната помощ за летища и авиокомпании, целта на които е да актуализират действащите правила в тази област и да въведат нов подход за оценка на съвместимостта на помощта. Комисията предлага балансиран подход за оценка, който е неутрален спрямо различните бизнес модели на летищата и авиокомпаниите, и взема предвид перспективите за растеж на въздушния трафик, необходимостта за регионално развитие и достъпност, както и положителната роля на ниско тарифните превозвачи за развитието на някои регионални летища.

Целта на консултацията е държавите-членки, другите институции и заинтересованите страни да предоставят обратна информация за преработените Насоки относно държавната помощ за летищата и авиокомпаниите.

Повече подробности може да намерите на Интернет страницата на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information