Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Съобщение на ЕК до държавите-членки за удължаване валидността на Рамката за държавна помощ за корабостроенето до 30 юни 2014 г.

26.11.2013

Европейската комисия (ЕК/Комисията) уведоми в свое информационно съобщение всички държави-членки, че възнамерява да удължи валидността на Рамката за държавна помощ за корабостроенето до 30 юни 2014 г., поради следната причина:

 

Срокът на Рамката за държавна помощ за корабостроенето ще изтече на 31 декември 2013 г. В точка 10 от рамката се посочва, че „Комисията ще прилага принципите, съдържащи се в настоящата рамка, от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2013 г. След тази дата Комисията ще включи разпоредбите за помощта за иновации в Общностната рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, а разпоредбите за регионалната помощ за корабостроенето - в Насоките за регионална помощ".

 

Комисията вече е приела нови Насоки за регионалната помощ за периода 2014-2020 г. („НРП"), в които изрично се посочва, че тези Насоки ще се прилагат за корабостроенето след изтичането на Рамката за държавна помощ за корабостроенето. Новите НРП обаче ще се прилагат едва от 1 юли 2014 г.

 

Комисията също е в процес на преразглеждане на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, в която Комисията възнамерява да включи разпоредби за помощта за иновации за корабостроенето. На този етап обаче датата на приемане на новата Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации все още не е известна, въпреки че Комисията възнамерява да приключи процеса до 30 юни 2014 г. Следователно е необходимо да се удължи срокът на Рамката за държавна помощ за корабостроенето, предвид разликата във времето между изтичането на Рамката за държавна помощ за корабостроенето и влизането в сила на новите Насоки за регионалната помощ и новата Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. В началото на декември 2013 г. се очаква да бъде прието решение на Комисията относно това удължаване.

 

Пълният текст на информационното съобщение на ЕК може да изтеглите от тук.


This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information