Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

EK преразглежда Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика

15.01.2014

Европейската комисия преразглежда Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика. За целта е изготвила проект на нови Насоки за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика за периода 2014-2020. Това е третата обществена консултация по този въпрос. През есента на 2012 г. бе проведена първа консултация въз основа на въпросник, а през пролетта на 2013 г. бе публикуван документ за консултация, включващ основните проблеми.

Отчитайки важността на материята в областта на околната среда и енергетиката, всички заинтересовани страни се приканват да изпратят конкретни бележки и коментари по проекта на Насоките в срок до 27 януари 2014 г. чрез официално писмо до Министерство на финансите или на електронен адрес: [email protected].

Проектът на Насоки в електронен формат на английски език можете да намерите на Интернет страницата на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_bg.html

или в секция "Информация" -> "Обсъждане на документи". Комисията ще предостави поетапно преводи на останалите езици, веднага след като същите са налични.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information