Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Становище за прилагане правилата по държавните помощи за новия програмен период 2014-2020 г.

17.07.2014

С оглед подпомагане работата на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП) при разработването на процедурните наръчници за програмен период 2014-2020 г., Министерство на финансите изготви становище по прилагане на правилата по държавните помощи.

Становището е адресирано към УО на ОП и към подобряване на координацията по държавните помощи. Целта му е да създаде условия за прилагане на единен подход от всички УО на ОП за програмния период 2014-2020 г. по отношение въвеждането на изисквания, свързани с процедурите, законодателството и постоянната практика на Европейската комисия и Съда на ЕС по държавните помощи в процедурните наръчници по ОП. Издава се, за да облекчи практиката на УО на ОП в хода на планирането и изпълнението на оперативните програми, като по този начин се постигне изискваното от ЕК съответствие с правилата за държавните помощи през новия програмен период.

Становището е изготвено съобразно компетентността на министъра на финансите по чл. 5, ал. 2, т. 8 от Закона за държавните помощи и има незадължителен, подпомагащ администраторите характер.

Становището в електронен формат може да изтеглите от тук.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information