Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Министерство на финансите прие Указание за извършване на Оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи

05.02.2015

Министерство на финансите прие с номер ДПРС-1 от 04.02.2015 г. Указание за извършване на Оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи. Указанието е разработено на основание разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от Закона за публичните финанси, съгласно която министърът на финансите дава указания за извършване на оценките във връзка с прилагането на режима по държавните помощи.

 

Целта на Указанието е да даде примерни насоки за формата и съдържанието на Оценката, както и за практическото прилагане на чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси на ръководителите на бюджетни организации, които са отговорни за извършването на Оценката за съответствие със законодателството по държавните помощи в определените от закона случаи.

 

В електронен формат, Указанието може да бъде изтеглено от тук.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information