Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

На 26 март 2015 г. се проведе Годишен форум на специалистите по държавните помощи

30.03.2015

На 26 март 2015 г., в зала "Триадица" на Резиденция "Бояна", Институтът по публична администрация, съвместно с Дирекция „Държавни помощи и реален сектор" към Министерство на финансите, организира и проведе  „Годишен форум на специалистите по прилагане на държавните помощи". Участие в събитието взеха експерти от централни, областни и общински администрации.

 

Целта на форума бе да запознае експертите и администраторите на държавни помощи с европейските и национални приоритети и акценти в областта на държавните помощи, с повишените изисквания към участниците в прилагането на режима, както и с реформите на европейско и национално ниво за периода 2012-2014 г. Подробно бяха представени и указанията на Министерство на финансите, издадени с оглед подпомагането на администраторите при оценката за прилагането на правилата за държавните помощи при предоставянето на публични средства, и по-конкретно: Становището относно прилагането на правилата за държавните помощи при разработването на процедурните наръчници за програмен период 2014-2020 г. от страна на Управляващите органи по Оперативните програми и Указанията за извършване на Оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи.

 

Повече информация за проведеното събитие, може да намерите тук.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information