Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

 Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Министерство на финансите, разработи документ Форма за ранен контакт с Министерство на финансите

26.08.2015

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, разработи документ Форма за ранен контакт с Министерство на финансите. Същата може да бъде намерена на следния Интернет адрес: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/470.

Формата за ранен контакт представлява стандартизиран формуляр, който съдържа необходимата синтезирана информация за установяване дали една мярка
представлява държавна помощ, или не, както и за установяването на приложимия й режим, в случай, че е държавна помощ.

Във връзка с изискванията на чл. 7 от Закона за държавните помощи (ЗДП), администраторите на помощ могат да използват Формата за ранен контакт, още на
ранен етап от разработването на мерките, когато същите са под формата на „идеен проект".


По този начин ще се създаде сигурност за администратора - че е на „верен път" при моделирането на мярката. Така ще бъдат избегнати грешките от изминалия програмен период, в края на проекта/мярката, да е необходимо да се променя изцяло дизайна на същите, защото не е съобразен с приложимия режим по държавните помощи.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information