Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

 Нов Процедурен регламент

28.09.2015

Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (OB L 248 от 24.9.2015 г.), който е новият Процедурен регламент и отменя Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (OB L 83 от 27.3.1999 г.).

Новият Процедурен регламент можете да изтеглите в електронен формат от тук или от секция "Европейско законодателство", "Правила за дейност".

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information