Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Изменение на Прилагащия регламент

05.01.2016

Европейската комисия прие Регламент (ЕС) 2015/2282 на Комисията от 27 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията по отношение на формулярите за уведомление и формулярите за информация (OB L 325 от 10.12.2015 г.).

Регламент (ЕС) 2015/2282 можете да изтеглите в електронен формат от тук или от секция "Европейско законодателство", "Процедурни правила".

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information