Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие проект на Регламент (ЕС) № ХХХ/2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощта за пристанищна и летищна инфраструктура, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и за помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури за отдих, схеми за регионална оперативна помощ за най-отдалечените райони и изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи

18.05.2017

Регламент (ЕС) № ХХХ/2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощта за пристанищна и летищна инфраструктура, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и за помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури за отдих, схеми за регионална оперативна помощ за най-отдалечените райони и изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014  по отношение на изчисляването на допустимите разходи, приет от Европейската комисия на 17 май 2017 г., предстои да бъде обнародван в Официален вестник на Европейския съюз.

Чрез това изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 Европейската комисия прие нови правила за държавни помощи, въз основа на които определени публични мерки за подпомагане на пристанищата, летищата, културата, спортната и мултифункционалната инфраструктура и най-отдалечените райони могат да бъдат освободени от задължението за уведомяване по чл. 108, пар. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Английската версия на Регламент ХХХ/2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 можете да намерите на следния електронен адрес: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/420.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information