Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия финализира актуализирането и на останалите Аналитични матрици за инфраструктура, като вече всички Матрици са в съответствие с модернизирания режим по държавните помощи

14.12.2017

През 2012 г., във връзка с делото Leipzig-Halle, Европейската комисия (ЕК/Комисията) публикува първа версия на Аналитични матрици за инфраструктура (Матриците), за да подпомогне държавите членки с интерпретацията относно публичното финансиране на определени видове инфраструктурни проекти, които промени през 2015 г.

С приемането на Известието на Комисията относно понятието за държавни помощи, посочено в член 107, параграф 1 от ДФЕС (C 262 от 19.7.2016 г.) - Известието, през 2016 г. ЕК актуализира част от Матриците и ги представи пред Работна група „Инфраструктура и държавни помощи" (РГ).

Както беше анонсирано в рамките на последното заседание на РГ, в светлината на Известието, Комисията финализира актуализирането и на останалите Матрици, като вече всички Матрици са в съответствие с модернизирания режим по държавните помощи. Финализираните Матрици можете да намерите на следния линк: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/465, както и на страницата на ГД "Конкуренция" на ЕК: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html.  

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information