Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Министърът на финансите издаде Наредба № Н-10/23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

28.11.2018

Министърът на финансите издаде Наредба № Н-10/23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ.

Наредбата е разработена на основание разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Закона за държавните помощи. Основната цел на Наредбата е да уреди условията и реда за уведомяване на министъра на финансите от страна на администраторите на помощ преди предоставянето на нова държавна помощ, като се отчита необходимостта от подобряване на правоприлагането по държавните помощи и намаляване на рисковете от предоставяне на неправомерни помощи. По този начин се гарантира по-прозрачна и предвидима среда за законосъобразно разходване на публичните ресурси за администраторите и получателите. 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information