Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие Временна рамка за мерки за държавна помощ за подпомагане на икономиката при настоящото избухване на епидемия от COVID-19

23.03.2020

Европейската комисия представя незабавна реакция за смекчаване на социално-икономическото въздействие на епидемията от COVID-19 като прие Временна рамка за мерки за държавна помощ за подпомагане на икономиката при настоящото избухване на епидемия от COVID-19 (C (2020) 1863 final от 19.3.2020). По този начин Комисията дава възможност на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия в подкрепа на гражданите и предприятията, които са изправени пред икономически трудности, дължащи се на избухването на епидемията. Пълният текст на Временната рамка и предвидените в нея мерки за държавна помощ, които могат да бъдат разработени от държавите членки, можете да намерите на следния електронен адрес: https://stateaid.minfin.bg/bg/page/421.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information