Информация

Министерство на финансите

Проекти

Официален вестник на ЕС

Относно Официалния вестник на Европейския съюз

Първият брой на Официален вестник излиза на 30 декември 1952 г. От януари 1968 г. Официален вестник се публикува в две отделни серии - L (Законодателство) и C (Информация и известия).

От 1998 г. насам всяко печатно издание се съпровожда от електронна версия, която се публикува на сайта EUR-Lex. В момента всички броеве на Официален вестник се сканират и постепенно се качват на EUR-Lex във формат PDF.

Официален вестник е достъпен на официалния език на дадена държава-членка от датата на нейното присъединяване към ЕС (с изключение на ирландски). Законодателството в сила в момента на присъединяване се превежда и публикува в специални издания.

Всички текстове, публикувани в Официален вестник, са достъпни (във формат PDF, TIF и/или HTML) и чрез функциите за търсене на уебсайта. За повече информация за Официален вестник, вижте уебсайта на Службата за публикации.