Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Официален вестник на ЕС

Първият брой на Официален вестник излиза на 30 декември 1952 г. От януари 1968 г. Официален вестник се публикува в две отделни серии - L (Законодателство) и C (Информация и известия).

От 1998 г. насам всяко печатно издание се съпровожда от електронна версия, която се публикува на сайта EUR-Lex. В момента всички броеве на Официален вестник се сканират и постепенно се качват на EUR-Lex във формат PDF.

Официален вестник е достъпен на официалния език на дадена държава-членка от датата на нейното присъединяване към ЕС. Законодателството в сила в момента на присъединяване се превежда и публикува в специални издания.