Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Решения на ЕК за възстановяване

Списък, съдържащ информация за българските случаи на държавна помощ, за които ЕК е постановила възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или на неправилно използвана държавна помощ, както и за получателите на помощта, която трябва да се възстанови - съгласно чл. 52, ал. 2, т. 4 от Закона за държавните помощи - актуален към дата: 16.03.2021 г. (Регистър Дегендорф)