Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Финансиране на НПО по ОПДУ

Становище на ЕК в отговор на писмо на дирекция "Добро утправление" към Администрацията на Министерския съвет с въпроси относно приложимостта на правилата по държавните помощи по отношение на схема за подпомагане "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство":