Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

eState Aid WIKI

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=StateAid&title=Homepage

 

eState Aid WIKI - Интерактивна платформа на Европейската комисия за въпроси и отговори по държавните помощи: