Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Архив - Приложения и формуляри

На тази страница ще намерите в удобен за текстова обработка формат най-често използваните форми за уведомяване и докладване на държавните помощи.

1. Приложение I, Част І "Обща информация" към Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност.

2. Приложение I, Част II "Обобщена информация за публикуване в Официален вестник" към Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност.

3. Част III.6.a. "Формуляр за допълнителна информация за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации: Схеми за помощ" към към Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност.

4. Част ІІІ.6.б. "Формуляр за допълнителна информация за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации: Индивидуална помощ" към към Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност.

5. Част ІІІ.11.Формуляр с допълнителна информация за помощи за инвестиции в рисков капитал към Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност.

6. Приложение ІІ, "Опростен формуляр на уведомление" към Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност.

7. Приложение ІІI, Част 1 и 2 - Формуляр за предоставяне на обобщена информация съгласно задължението за докладване, установено в член 9, параграф 1 от Регламент на Комисията 800/2008 (Общ регламент за групово освобождаване).

 

Забележка:

Да се имат предвид следните изменения:

  • Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година изменя Регламент (ЕО) № 794/2004 в част I, част III.6 А, част III.6 Б, част III.11 и Приложение II.
  • Регламент (ЕО) № 1627/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 година изменя Регламент (ЕО) № 794/2004 в част III.4.
  • Регламент (ЕО) № 1147/2008 на Комисията от 31 октомври 2008 година изменя Регламент (ЕО) № 794/2004 в чат III.10.
  • Регламент (ЕО) № 1125/2009 на Комисията от 23 ноември 2009 година изменя Регламент (ЕО) № 794/2004 в приложение I, част III.2, част III.3 и част III.7 от него

За повече информация, може да използвате Прилагащия регламент:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация