Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Групово освобождаване

Във връзка с процеса на модернизация и опростяване на процедурите за държавна помощ от Европейската комисия (Комисията/ЕК), Съветът прие т.нар. Упълномощаващ регламент - Регламент (ЕО) № 994/1998 на Съвета от 7 май 1998 г. (OB L 142 от 14.05.1998 г.) /отм. от Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. (OB L 248 от 24.9.2015 г.)/, който дава възможност на Комисията да приема т.нар. "регламенти за групово освобождаване за държавна помощ". С последните Комисията може да обяви определени категории държавни помощи за съвместими с Договора, ако те отговарят на определени условия, като по този начин ги освобождава от изискването за предварително уведомление и одобрение от ЕК. В резултат на това, държавите-членки могат да предоставят помощ, която отговаря на условията, предвидени в тези регламенти, без необходимост от официална процедура за уведомяване, а само чрез представяне на ЕК на кратка обобщена информация за отпуснатата от тях помощ.

Упълномощаващ регламент

Архив:

Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО)

Архив:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация