Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Регионална карта

Карта за регионалните помощи в Република България, която ще се прилага за периода 01.01.2022 - 31.12.2027 г., одобрена с Решение на ЕК: 

 

Архив: 

 

Период 2014-2020 г.:

Карта за регионалните помощи в Република България, която ще се прилага за периода 01.07.2014 - 31.12.2020 г., одобрена с Решение на ЕК: 

Картата определя тавана на интензитетите на регионалната държавна помощ в Република България в размер на 50 %, приложим за петте района за планиране и 25 % за Югозападния район.

Картата е изготвена в съответствие с разпоредбите на Насоките за регионална държавна помощ за периода 2014-2020. Същата е заведена под номер дело за държавна помощ SA.38667 (2014/N) - България - Карта на регионалните помощи за периода 2014-2020 г. и е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, брой C 348 от 3 октомври 2014.

 

Период 2007-2013 г.:

Регионалната карта на държавните помощи за Република България е одобрена на 24 януари 2007 г. от Европейската комисия с писмо C(2007)111, която карта ще действа за периода 2007-2013 г. Тя определя тавана на интензитета на регионалната държавна помощ в Република България в размер на 50 %, приложим за шестте района за планиране. Картата е изготвена в съответствие с разпоредбите на "Насоки за националната регионална помощ за периода 2007-2013 г." .

В съответствие с регионалната карта на държавните помощи, Република България ще може да предоставя регионални държавни помощи с цел ускоряване на икономическото развитие и намаляване на безработицата в страната.

Картата на националната регионална помощ за периода 01.01.2007-31.12.2013 г. е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, брой С 73 от 30.03.2007 г., стр. 15.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация