Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

EK публикува Решението за одобрение на Картата на регионалните помощи за България за периода 1.7.2014-31.12.2020

13.10.2014

Европейската комисия официално публикува Решението, с което одобри Картата на регионалните помощи за Република България, която ще се прилага за периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г. 

Картата определя тавана на интензитетите на регионалната държавна помощ в Република България в размер на 50 %, приложим за петте района за планиране и 25 % за Югозападния район. Пълният текст на Решението може да изтеглите от тук или да намерите в секция "Българско законодатекство" -> "Регионална карта".

Картата е изготвена в съответствие с разпоредбите на Насоките за регионална държавна помощ за периода 2014-2020. Същата е заведена под номер дело за държавна помощ SA.38667 (2014/N) - България - Карта на регионалните помощи за периода 2014-2020 г. и е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, брой C 348 от 3 октомври 2014.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information