Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

ИС РМП

https://minimis.minfin.bg/

ИС РМП - Информационна система "Регистър на минималните помощи":