Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Специфични секторни правила

Климат, околна среда и енергетика

Архив:

 

Търговия с квоти за емисии на парникови газове 

 

REPowerEU

 

Аудиовизуална продукция

 

Широколентов достъп        

Архив:

 

Радио и телевизия

 

Спорт 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на Регионите - Развиване на европейското измерение в спорта (COM(2011) 12 окончателен от 18.1.2011 г.)

 

Електричество (невъзвръщаеми разходи, stranded costs)

 

Пощенски услуги

 

Корабостроене

 

Стоманодобив

 

Синтетични влакна, автомобилостроене

 

Въгледобив

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация